Gionné Kertész Julianna vagyok. Pályafutásomat napközis tanítóként kezdtem, utána kerültem kapcsolatba a fejlesztőpedagógiával. Először csak néhány órában foglalkoztam tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel, de később ez lett a fő tevékenységem. Az elmúlt években első osztályosoktól kezdve egészen gimnazistákig voltak diákjaim. Jelenleg 1-4. osztályosoknak tartok kiscsoportos foglalkozásokat a Református EGYMI munkatársaként.

Úgy gondolom, hogy a tanulás, az új dolgok elsajátítása minden ember életében nagyon fontos, nemcsak gyermek és fiatalkorban, hanem akár életünk végéig! Ezáltal kompetensnek érezhetjük magunkat a minket körülvevő világ változásai közepette is. Szeretném, ha tanítványaim számára megmutathatnám és elérhetővé tehetném a tanulás szép oldalait is!

Saját szakmai fejlődésem érdekében rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, hogy minél szakszerűbben és személyre szabottabban tudjak segíteni a rám bízott gyerekeknek. Többek között az alábbi témákban szereztem ismereteket:

  • GMP Beszédészlelés és beszédmegértés
  • Kulcsárné-féle Komplex Mozgásterápia
  • Állapot- és mozgásvizsgáló teszt
  • Inpp csoportos fejlesztés
  • Nild ritmikus írás
  • Nild Fonológiai tudatosság
  • Diszkalkúlia
  • Olvasás, szövegértés
  • DIFER